COVID-19

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POCZEKALNI

  1. Na wizytę pacjent powinien zgłosić się maksymalnie 10 minut wcześniej- poinformuj go o tym. Nie ma sensu przychodzenia wcześniej.
  2. Na wizytę pacjent powinien przyjść bez osoby towarzyszącej – wyjątek stanowią osoby ze szczególnymi potrzebami (niesamodzielne)
  3. Od razu po wejściu do przychodni POZ pacjent powinien zdjąć odzież wierzchnią – należy udostępnić i wyznaczyć pacjentom miejsce, w którym mogą zostawić odzież wierzchnią (wieszaki, szafa).
  4. Zaraz po wejściu do placówki pacjent powinien zdezynfekować ręce. Płyn lub dozownik powinien stać w widocznym miejscu.
  5. W placówce obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych (maseczki jednorazowe pacjent otrzymuje od personelu). Pacjent nie powinien być w swojej maseczce.
  6. Podczas rejestracji pacjenci oraz personel medyczny powinni zrachować bezpieczny dystans od - minimum 1,5 m.
  7. Poczekalnię dla pacjentów należy tak zorganizować by pacjenci mogli zachować zalecany dystans 1,5 m. Zaleca się zmniejszenie liczby miejsc siedzących.
  8. Podczas pobytu w placówce pacjenci powinni dostosować się do instrukcji lekarza i personelu. W razie kaszlu lub potrzeby kichnięcia, zasłonić twarz chusteczką higieniczną, po czym wyrzuć ją do kosza, a dłonie ponownie zdezynfekować.
  9. Z poczekalni należy usunąć zbędne przedmioty (ulotki, gazety, zabawki dla dzieci, kubki itp.)

Zastosowanie wszelkich niezbędnych procedur i zaleceń przez placówki POZ, pozwala na zachowanie ciągłości w świadczeniu usług oraz na zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym pacjentom. Działania podejmowane w związku z SARS-CoV-2 wpływają nie tylko na obecną pracę lekarzy i personelu medycznego, ale mogą mieć też znaczenie dla stabilizacji funkcjonowania przychodni POZ w przyszłości.