COVID-19

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Informacja dla pacjentów dotycząca zasad udzielania świadczeń medycznych w czasie epidemii ogłoszonej na terytorium RP.

 1. Preferowany pierwszy kontakt z poradnią odbywa się drogą telefoniczną

  42 678 16 95    42 678 16 55

 2. Podaj pracownikowi rejestracji powód wizyty w poradni. Pracownik poradni przyjmujący zgłoszenie dokona wstępnej oceny potrzeby zdrowotnej, zweryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w poradni, oceni pilność jej realizacji, wyznaczy termin porady u właściwego członka zespołu poradni, poinformuje, na jakich zasadach odbędzie się porada.
 3. Porada może mieć postać teleporady, wizyty w poradni lub wizyty domowej.
 4. Teleporada jest wyznaczana w konkretnym dniu, na wyznaczoną godzinę dogodną dla pacjenta i niekorelującą z innymi pracami w poradni, które mogłyby wpłynąć na udzielaną teleporadę.
 5. Teleporady udzielane są przez lekarza, pielęgniarkę i położną, w zakresie ich kompetencji.
 6. Pacjent jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z poradnią w ustalonym terminie.
 7. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca do rozwiązania aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie.
 8. W przypadku, gdy konieczne jest zrealizowanie porady w bezpośrednim kontakcie z pacjentem- zostaje to ustalone z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Porada bezpośrednia zostaje wyznaczona w konkretnym dniu i godzinie odpowiadającym pacjentowi.
 9. W ramach teleporady możliwe jest wystawienie dokumentów elektronicznych: e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia, e-ZLA oraz dokumentów wystawionych w formie papierowej, do odbioru w rejestracji poradni.
 10. W ramach teleporady pacjent otrzymuje informację o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecenia na badania dodatkowe.

ZASŁANIAJ USTA I NOS		ZACHOWUJ DYSTANS 1,5 M		MYJ CZĘSTO RĘCE

 

KORZYSTAJ Z INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

Jak założyć IKP – informacja na www.gov.pl